NUMER
MIESZKANIA
KLATKA PIĘTRO POWIERZCHNIA
WEWNĘTRZNA
POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA
LICZBA POKOI POWIERZCHNIA
BALKONU/TARASU
PLAN STATUS ZAPYTAJ
1 - A.1 1 1 48.73 49.09 3 5.92 plan sprzedane
1 - A.2 1 1 25.08 25.15 1 5.92 plan sprzedane
1 - A.3 1 1 46.56 46.18 2 15.93 plan sprzedane
1 - A.4 1 1 41.16 41.32 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.5 1 1 45.3 45.56 2 5.23 plan sprzedane
1 - A.6 1 2 48.89 49.1 3 5.92 plan sprzedane
1 - A.7 1 2 25 25.15 1 5.92 plan sprzedane
1 - A.8 1 2 46.08 46.18 2 15.93 plan sprzedane
1 - A.9 1 2 41.1 41.32 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.10 1 2 45.41 45.69 2 5.23 plan sprzedane
1 - A.11 1 3 49.02 49.1 3 5.92 plan sprzedane
1 - A.12 1 3 25.1 25.15 1 5.92 plan sprzedane
1 - A.13 1 3 46.07 46.18 2 15.93 plan sprzedane
1 - A.14 1 3 41.32 41.32 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.15 1 3 45.65 45.69 2 5.23 plan sprzedane
1 - A.16 1 4 49.25 49.09 3 5.92 plan sprzedane
1 - A.17 1 4 25.2 25.15 1 5.92 plan sprzedane
1 - A.18 1 4 46.24 46.18 2 15.93 plan sprzedane
1 - A.19 1 4 41.4 41.32 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.20 1 4 45.79 45.69 2 5.23 plan sprzedane
1 - A.21 1 5 48.95 49.1 3 5.92 plan sprzedane
1 - A.22 1 5 25.22 25.15 1 5.92 plan sprzedane
1 - A.23 1 5 46.16 46.18 2 15.93 plan sprzedane
1 - A.24 1 5 41.27 41.32 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.25 1 5 45.49 45.69 2 5.23 plan sprzedane
1 - A.26 1 6 36.17 36.39 2 0 plan sprzedane
1 - A.27 1 6 46.03 46.18 2 6.86 plan sprzedane
1 - A.28 1 6 30.41 30.22 1 0 plan sprzedane
1 - A.29 1 6 45.63 45.69 2 5 plan sprzedane
1 - A.30 1 7 30.82 30.78 1 6.59 plan sprzedane
1 - A.31 1 7 46.78 46.18 2 17.21 plan sprzedane
1 - A.32 1 7 29.95 30.02 1 10.57 plan sprzedane
1 - A.33 1 7 45.61 45.69 2 5.84 plan sprzedane
1 - A.34 2 1 54.47 54.94 3 5.23 plan sprzedane
1 - A.35 2 1 47.25 47.31 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.36 2 1 29.14 29.31 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.37 2 1 54.28 54.62 3 4.8 plan sprzedane
1 - A.38 2 2 55.06 55.12 3 5.23 plan sprzedane
1 - A.39 2 2 47.18 47.31 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.40 2 2 29.19 29.31 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.41 2 2 54.44 54.62 3 4.8 plan sprzedane
1 - A.42 2 3 54.85 55.12 3 5.23 plan sprzedane
1 - A.43 2 3 47.17 47.31 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.44 2 3 29.18 29.31 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.45 2 3 54.45 54.62 3 4.8 plan sprzedane
1 - A.46 2 4 55.02 55.12 3 5.23 plan sprzedane
1 - A.47 2 4 47.24 47.31 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.48 2 4 29.09 29.31 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.49 2 4 54.45 54.62 3 4.8 plan sprzedane
1 - A.50 2 5 55.04 55.12 3 5.23 plan sprzedane
1 - A.51 2 5 47.46 47.31 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.52 2 5 29.31 29.31 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.53 2 5 54.64 54.62 3 4.8 plan sprzedane
1 - A.54 2 6 55.07 55.12 3 5 plan sprzedane
1 - A.55 2 6 59.98 60 3 0 plan sprzedane
1 - A.56 2 7 55.12 55.12 3 5.68 plan sprzedane
1 - A.57 2 7 55.39 55.5 3 4.27 plan sprzedane
1 - A.58 3 1 54.44 54.62 3 4.79 plan sprzedane
1 - A.59 3 1 29.17 29.31 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.60 3 1 47.1 47.31 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.61 3 1 54.32 54.6 3 4.26 plan sprzedane
1 - A.62 3 2 54.53 54.62 3 4.79 plan sprzedane
1 - A.63 3 2 29.05 29.31 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.64 3 2 47.14 47.31 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.65 3 2 54.5 54.6 3 4.26 plan sprzedane
1 - A.66 3 3 54.29 54.62 3 4.79 plan sprzedane
1 - A.67 3 3 29.12 29.31 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.68 3 3 47.22 47.31 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.69 3 3 54.06 54.6 3 4.26 plan sprzedane
1 - A.70 3 4 54.08 54.62 3 4.79 plan sprzedane
1 - A.71 3 4 29.14 29.31 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.72 3 4 46.91 47.31 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.73 3 4 54.15 54.6 3 4.26 plan sprzedane
1 - A.74 3 5 54.24 54.62 3 4.79 plan sprzedane
1 - A.75 3 5 29.11 29.31 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.76 3 5 46.95 47.31 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.77 3 5 54.03 54.6 3 4.26 plan sprzedane
1 - A.78 3 6 59.7 60 3 0 plan sprzedane
1 - A.79 3 6 54.16 54.6 3 4.03 plan sprzedane
1 - A.80 3 7 54.77 55.5 3 12.33 plan sprzedane
1 - A.81 3 7 54.1 54.6 3 4.83 plan sprzedane
1 - A.82 4 1 40.4 40.58 2 8.53 plan sprzedane
1 - A.83 4 1 41.1 41.32 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.84 4 1 40.64 40.87 2 8.92 plan sprzedane
1 - A.85 4 2 40.4 40.58 2 8.53 plan sprzedane
1 - A.86 4 2 41.14 41.32 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.87 4 2 40.81 41.05 2 8.92 plan sprzedane
1 - A.88 4 3 40.34 40.58 2 8.53 plan sprzedane
1 - A.89 4 3 41.08 41.32 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.90 4 3 40.92 41.05 2 8.92 plan sprzedane
1 - A.91 4 4 40.44 40.58 2 8.53 plan sprzedane
1 - A.92 4 4 41.27 41.32 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.93 4 4 41.01 41.05 2 8.92 plan sprzedane
1 - A.94 4 5 40.39 40.58 2 8.53 plan sprzedane
1 - A.95 4 5 41.25 41.32 2 4.27 plan sprzedane
1 - A.96 4 5 41 41.05 2 8.92 plan sprzedane
1 - A.97 4 6 40.46 40.58 2 4.03 plan sprzedane
1 - A.98 4 6 30.37 30.01 1 0 plan sprzedane
1 - A.99 4 6 40.69 40.87 2 8.86 plan sprzedane
1 - A.100 4 7 40.45 40.58 2 4.83 plan sprzedane
1 - A.101-102 4 7 70.85 72.04 3 16 plan sprzedane
1 - A.102 4 7 41.73 40.83 2 11.45 plan sprzedane
1 - A.103 5 0 37.76 37.59 1 0 plan sprzedane
1 - A.104 5 1 56.94 56.99 3 4.65 plan sprzedane
1 - A.105 5 1 25.71 25.65 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.106 5 1 24.13 24.14 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.107 5 1 58.45 58.44 3 13.84 plan sprzedane
1 - A.108 5 2 57.1 57.17 3 4.65 plan sprzedane
1 - A.109 5 2 25.56 25.65 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.110 5 2 24.09 24.14 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.111 5 2 58.49 58.43 3 13.84 plan sprzedane
1 - A.112 5 3 57.21 57.17 3 4.65 plan sprzedane
1 - A.113 5 3 25.6 25.65 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.114 5 3 24.13 24.14 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.115 5 3 58.42 58.44 3 13.84 plan sprzedane
1 - A.116 5 4 57.04 57.17 3 4.65 plan sprzedane
1 - A.117 5 4 25.67 25.65 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.118 5 4 24.03 24.14 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.119 5 4 58.19 58.43 3 13.84 plan sprzedane
1 - A.120 5 5 56.79 57.17 3 4.65 plan sprzedane
1 - A.121 5 5 25.57 25.65 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.122 5 5 24.03 24.14 1 4.27 plan sprzedane
1 - A.123 5 5 58.27 58.43 3 20.51 plan sprzedane
1 - A.124 6 0 60.06 60.12 3 0 plan sprzedane
1 - A.125 6 0 25.57 25.69 1 0 plan sprzedane
1 - A.126 6 0 24.54 24.65 1 0 plan sprzedane
1 - A.127 6 0 52.8 52.99 2 0 plan sprzedane
1 - A.128 6 1 59.9 60.12 3 6.27 plan sprzedane
1 - A.129 6 1 25.61 25.68 1 6.24 plan sprzedane
1 - A.130 6 1 24.62 24.64 1 6.24 plan sprzedane
1 - A.131 6 1 62.98 63.04 3 12.85 plan sprzedane
1 - A.132 6 2 60.1 60.12 3 6.27 plan sprzedane
1 - A.133 6 2 25.64 25.68 1 6.24 plan sprzedane
1 - A.134 6 2 24.56 24.64 1 6.24 plan sprzedane
1 - A.135 6 2 63.16 63.04 3 12.85 plan sprzedane
1 - A.136 6 3 59.92 60.12 3 6.27 plan sprzedane
1 - A.137 6 3 26.66 25.56 1 6.23 plan sprzedane
1 - A.138 6 3 24.61 24.64 1 6.24 plan sprzedane
1 - A.139 6 3 62.96 63.04 3 12.85 plan sprzedane
2 - B.1 1 0 49.43 49.58 2 0 plan sprzedane
2 - B.2 1 0 39.87 39.4 2 0 plan sprzedane
2 - B.3 1 0 46.65 47.34 2 0 plan sprzedane
2 - B.4 1 1 59.86 60 3 50.52 plan sprzedane
2 - B.5 1 1 39.42 39.4 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.6 1 1 47.19 47.34 2 5.18 plan sprzedane
2 - B.7 1 2 59.95 60 3 5.52 plan sprzedane
2 - B.8 1 2 39.38 39.4 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.9 1 2 47.34 47.34 2 5.18 plan sprzedane
2 - B.10 1 3 59.9 60 3 5.52 plan sprzedane
2 - B.11 1 3 39.31 39.4 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.12 1 3 47.24 47.34 2 5.18 plan sprzedane
2 - B.13 1 4 59.94 60 3 5.52 plan sprzedane
2 - B.14 1 4 39.35 39.4 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.15 1 4 47.32 47.34 2 5.18 plan sprzedane
2 - B.16 1 5 45.93 46.14 2 0 plan sprzedane
2 - B.17 1 5 47.33 47.34 2 5.18 plan sprzedane
2 - B.18 2 0 27.23 27.15 1 0 plan sprzedane
2 - B.19 2 0 40.51 40.46 2 0 plan sprzedane
2 - B.20 2 0 45.83 46.08 2 0 plan sprzedane
2 - B.21 2 1 27.26 27.37 1 6.62 plan sprzedane
2 - B.22 2 1 40.56 40.65 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.23 2 1 45.98 46.08 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.24 2 1 60.93 60.99 3 8.05 plan sprzedane
2 - B.25 2 2 27.36 27.37 1 6.62 plan sprzedane
2 - B.26 2 2 40.46 40.65 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.27 2 2 46.06 46.08 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.28 2 2 60.87 60.99 3 8.05 plan sprzedane
2 - B.29 2 3 27.33 27.37 1 6.62 plan sprzedane
2 - B.30 2 3 40.53 40.65 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.31 2 3 45.95 46.08 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.32 2 3 60.86 60.99 3 8.05 plan sprzedane
2 - B.33 2 4 27.43 27.37 1 6.62 plan sprzedane
2 - B.34 2 4 40.57 40.65 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.35 2 4 45.86 46.08 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.36 2 4 60.87 60.99 3 8.05 plan sprzedane
2 - B.37 2 5 27.41 27.37 1 6.62 plan sprzedane
2 - B.38 2 5 40.62 40.65 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.39 2 5 46.09 46.08 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.40 2 5 61.05 60.99 3 8.05 plan sprzedane
2 - B.41 3 1 52.02 52.2 3 4.92 plan sprzedane
2 - B.42 3 1 25.95 25.97 1 4.27 plan sprzedane
2 - B.43 3 1 41.18 41.3 2 4.7 plan sprzedane
2 - B.44 3 1 57.53 57.99 3 5.14 plan sprzedane
2 - B.45 3 2 51.84 52.2 3 4.92 plan sprzedane
2 - B.46 3 2 25.68 25.97 1 4.27 plan sprzedane
2 - B.47 3 2 41.2 41.3 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.48 3 2 52.58 53.04 3 4.86 plan sprzedane
2 - B.49 3 3 51.99 52.2 3 4.92 plan sprzedane
2 - B.50 3 3 25.82 25.97 1 4.27 plan sprzedane
2 - B.51 3 3 40.99 41.3 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.52 3 3 52.61 53.04 3 4.86 plan sprzedane
2 - B.53 3 4 51.91 52.2 3 4.92 plan sprzedane
2 - B.54 3 4 25.83 25.97 1 4.27 plan sprzedane
2 - B.55 3 4 41.08 41.3 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.56 3 4 52.64 53.04 3 9.81 plan sprzedane
2 - B.57 3 5 51.84 52.2 3 4.92 plan sprzedane
2 - B.58 3 5 25.8 25.97 1 4.27 plan sprzedane
2 - B.59 3 5 45.7 46.04 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.60 4 1 58.14 58.18 3 5.14 plan sprzedane
2 - B.61 4 1 41.28 41.34 2 4.7 plan sprzedane
2 - B.62 4 1 26.21 26.23 1 4.27 plan sprzedane
2 - B.63 4 1 57.25 57.18 3 5.52 plan sprzedane
2 - B.64 4 2 53.02 53.23 3 4.86 plan sprzedane
2 - B.65 4 2 41.28 41.34 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.66 4 2 26.26 26.23 1 4.27 plan sprzedane
2 - B.67 4 2 51.91 52.18 3 5.28 plan sprzedane
2 - B.68 4 3 53.4 53.23 3 4.86 plan sprzedane
2 - B.69 4 3 41.35 41.34 2 4.27 plan sprzedane
2 - B.70 4 3 26.24 26.23 1 4.27 plan sprzedane
2 - B.71 4 3 52.05 52.18 3 5.28 plan sprzedane
3 - C.1 1 0 39.88 40.16 2 0 plan sprzedane
3 - C.2 I 0 92.93 93.52 4 0 plan sprzedane
3 - C.3 1 1 52.84 53.14 3 5.03 plan sprzedane
3 - C.4 1 1 28.7 28.94 1 4.59 plan sprzedane
3 - C.5 1 1 46.5 46.73 2 4.59 plan sprzedane
3 - C.6 1 1 54.59 54.88 3 4.84 plan sprzedane
3 - C.7 1 2 52.77 53.14 3 5.03 plan sprzedane
3 - C.8 1 2 28.86 28.94 1 4.59 plan sprzedane
3 - C.9 1 2 46.55 46.73 2 4.59 plan sprzedane
3 - C.10 1 2 54.65 54.88 3 4.84 plan sprzedane
3 - C.11 1 3 52.9 53.14 3 5.03 plan sprzedane
3 - C.12 1 3 28.79 28.94 1 4.59 plan sprzedane
3 - C.13 1 3 46.62 46.73 2 4.59 plan sprzedane
3 - C.14 1 3 54.56 54.88 3 4.84 plan sprzedane
3 - C.15 1 4 52.69 53.14 3 5.03 plan sprzedane
3 - C.16 1 4 28.75 28.94 1 4.59 plan sprzedane
3 - C.17 1 4 46.57 46.73 2 4.59 plan sprzedane
3 - C.18 1 4 54.45 54.88 3 4.84 plan sprzedane
3 - C.19 1 5 52.78 53.14 3 5.03 plan sprzedane
3 - C.20 1 5 28.82 28.94 1 4.59 plan sprzedane
3 - C.21 1 5 46.47 46.73 2 4.59 plan sprzedane
3 - C.22 1 5 54.69 54.88 3 4.84 plan sprzedane
3 - C.23 1 6 48.67 49.01 3 5.03 plan sprzedane
3 - C.24 1 6 28.85 28.94 1 6.01 plan sprzedane
3 - C.25 1 6 46.52 46.73 2 9.43 plan sprzedane
3 - C.26 1 6 50.17 50.58 3 4.84 plan sprzedane
3 - C.27 1 1 54.7 54.73 3 4.78 plan sprzedane
3 - C.28 2 1 76.78 76.81 3 15.5 plan sprzedane
3 - C.29 2 1 54.78 54.88 3 4.78 plan sprzedane
3 - C.30 2 2 54.53 54.73 3 4.78 plan sprzedane
3 - C.31 2 2 46.29 46.49 2 9.49 plan sprzedane
3 - C.32 2 2 29.05 29.22 1 5.95 plan sprzedane
3 - C.33 2 2 54.62 54.88 3 4.78 plan sprzedane
3 - C.34 2 3 54.45 54.73 3 4.78 plan sprzedane
3 - C.35 2 3 46.28 46.49 2 9.49 plan sprzedane
3 - C.36 2 3 29.05 29.22 1 5.95 plan sprzedane
3 - C.37 2 3 54.63 54.88 3 4.78 plan sprzedane
3 - C.38 2 4 54.39 54.73 3 4.78 plan sprzedane
3 - C.39 2 4 46.27 46.49 2 9.49 plan sprzedane
3 - C.40 2 4 29.08 29.22 1 5.95 plan sprzedane
3 - C.41 2 4 54.6 54.88 3 4.78 plan sprzedane
3 - C.42 2 5 54.46 54.73 3 4.78 plan sprzedane
3 - C.43 2 5 46.25 46.49 2 9.49 plan sprzedane
3 - C.44 2 5 29.13 29.22 1 5.95 plan sprzedane
3 - C.45 2 5 54.51 54.88 3 4.78 plan sprzedane
3 - C.46 2 6 50.07 50.43 3 4.84 plan sprzedane
3 - C.47 2 6 46.22 46.49 2 9.49 plan sprzedane
3 - C.48 2 6 29.05 29.22 1 5.95 plan sprzedane
3 - C.49 2 6 50.28 50.58 3 4.78 plan sprzedane
3 - C.50 3 0 94.82 95.1 5 0 plan sprzedane
3 - C.51 3 1 54.75 54.88 3 4.84 plan sprzedane
3 - C.52 3 1 50.3 50.35 2 4.27 plan sprzedane
3 - C.53 3 1 55.44 55.55 3 4.38 plan sprzedane
3 - C.54 3 2 54.86 54.88 3 4.84 plan sprzedane
3 - C.55 3 2 50.31 50.36 2 4.27 plan sprzedane
3 - C.56 3 2 55.53 55.55 3 4.38 plan sprzedane
3 - C.57 3 3 54.74 54.88 3 4.84 plan sprzedane
3 - C.58 3 3 50.27 50.36 2 4.27 plan sprzedane
3 - C.59 3 3 55.61 55.55 3 4.38 plan sprzedane
3 - C.60 3 4 54.68 54.88 3 4.84 plan sprzedane
3 - C.61 3 4 50.21 50.36 2 4.27 plan sprzedane
3 - C.62 3 4 55.49 55.55 3 4.38 plan sprzedane
3 - C.63 3 5 54.86 54.88 3 4.84 plan sprzedane
3 - C.64 3 5 50.37 50.36 2 4.27 plan sprzedane
3 - C.65 3 5 55.55 55.55 3 4.38 plan sprzedane
3 - C.66 3 6 106.32 106.9 3 4.84 plan sprzedane
3 - C.67 3 6 55.71 54.37 2 11.05 plan zarezerwowane
3 - C.68 4 0 52.77 53.79 2 0 plan sprzedane
3 - C.69 4 0 45.34 45.59 2 0 plan sprzedane
3 - C.70 4 1 54.92 55.26 3 5.03 plan sprzedane
3 - C.71 4 1 46.44 46.59 2 4.59 plan sprzedane
3 - C.72 4 1 28.75 28.92 1 4.59 plan sprzedane
3 - C.73 4 1 54.92 55.09 3 4.86 plan sprzedane
3 - C.74 4 2 55.36 55.44 3 5.03 plan sprzedane
3 - C.75 4 2 46.47 46.59 2 4.59 plan sprzedane
3 - C.76 4 2 28.7 28.92 1 4.59 plan sprzedane
3 - C.77 4 2 54.69 55.09 3 4.86 plan sprzedane
3 - C.78 4 3 55.18 55.44 3 5.03 plan sprzedane
3 - C.79 4 3 46.44 46.59 2 4.59 plan sprzedane
3 - C.80 4 3 28.78 28.92 1 4.59 plan sprzedane
3 - C.81 4 3 54.84 55.09 3 4.86 plan sprzedane
3 - C.82 4 4 55.19 55.44 3 5.03 plan sprzedane
3 - C.83 4 4 46.5 46.59 2 4.59 plan sprzedane
3 - C.84 4 4 28.83 28.92 1 4.59 plan sprzedane
3 - C.85 4 4 54.87 55.09 3 4.86 plan sprzedane
3 - C.86 4 5 55.35 55.44 3 5.03 plan sprzedane
3 - C.87 4 5 46.61 46.59 2 4.59 plan sprzedane
3 - C.88 4 5 28.8 28.92 1 4.59 plan sprzedane
3 - C.89 4 5 54.94 55.09 3 4.86 plan sprzedane
3 - C.90 4 6 49.19 49.26 2 5.6 plan sprzedane
3 - C.91 4 6 28.8 28.92 1 5.61 plan sprzedane
3 - C.92 4 6 50.81 50.78 3 4.86 plan sprzedane
3 - C.93 5 0 45.42 45.33 2 0 plan sprzedane
3 - C.94 5 0 28.62 28.88 1 0 plan sprzedane
3 - C.95 5 0 54.08 53.69 1 0 plan sprzedane
3 - C.96 5 1 54.58 54.83 3 4.81 plan sprzedane
3 - C.97 5 1 29.06 29.24 1 4.27 plan sprzedane
3 - C.98 5 1 44.81 44.78 2 4.16 plan sprzedane
3 - C.99 5 1 86.23 85.68 4 8.01 plan sprzedane
3 - C.100 5 2 54.71 54.83 3 4.81 plan sprzedane
3 - C.101 5 2 29.27 29.24 1 4.27 plan sprzedane
3 - C.102 5 2 44.71 44.78 2 4.16 plan sprzedane
3 - C.103 5 2 85.49 85.85 4 8.01 plan sprzedane
3 - C.104 5 3 54.9 54.83 3 4.81 plan sprzedane
3 - C.105 5 3 29.09 29.24 1 4.27 plan sprzedane
3 - C.106 5 3 44.59 44.78 2 0 plan sprzedane
3 - C.107 5 3 85.89 85.85 4 0 plan sprzedane
3 - C.108 5 4 54.62 54.83 3 4.81 plan sprzedane
3 - C.109 5 4 29.24 29.24 1 4.27 plan sprzedane
3 - C.110 5 4 44.59 44.78 2 4.29 plan sprzedane
3 - C.111 5 4 85.81 85.85 4 4.29 plan sprzedane
3 - C.112 5 5 54.69 54.83 3 4.81 plan sprzedane
3 - C.113 5 5 29.24 29.24 1 4.27 plan sprzedane
3 - C.114 5 5 44.55 44.78 2 4.29 plan sprzedane
3 - C.115 5 5 85.66 85.85 4 4.29 plan sprzedane
3 - C.116 5 6 50.26 50.53 3 4.81 plan sprzedane
3 - C.117 5 6 29.23 29.24 1 5.52 plan sprzedane
3 - C.118 5 6 44.66 44.78 2 4.29 plan sprzedane
3 - C.119 5 6 85.68 85.85 4 4.29 plan sprzedane
3 - C.120 6 0 46.17 46.35 2 0 plan sprzedane
3 - C.121 6 0 47.6 47.69 2 0 plan sprzedane
3 - C.122 6 1 57.02 57.15 3 4.29 plan sprzedane
3 - C.123 6 1 46.88 46.67 2 9.21 plan sprzedane
3 - C.124 6 1 58.72 58.78 3 4.27 plan sprzedane
3 - C.125 6 2 57.22 57.15 3 4.29 plan sprzedane
3 - C.126 6 2 46.54 46.67 2 9.21 plan sprzedane
3 - C.127 6 2 58.66 58.78 3 4.27 plan sprzedane
3 - C.128 6 3 57.03 57.15 3 0 plan sprzedane
3 - C.129 6 3 46.69 46.67 2 9.21 plan sprzedane
3 - C.130 6 3 58.64 58.78 3 4.27 plan sprzedane
3 - C.131 6 4 57.06 57.15 3 4.27 plan sprzedane
3 - C.132 6 4 46.49 46.67 2 9.21 plan sprzedane
3 - C.133 6 4 58.71 58.78 3 4.27 plan sprzedane
3 - C.134 6 5 57.31 57.4 3 4.27 plan sprzedane
3 - C.135 6 5 46.38 46.67 2 9.21 plan sprzedane
3 - C.136 6 5 58.8 58.78 3 4.27 plan sprzedane
3 - C.137 6 6 53 52.97 3 4.27 plan sprzedane
3 - C.138 6 6 56.16 56.23 2 9.21 plan sprzedane
3 - C.139 6 6 28.76 28.69 1 0 plan sprzedane
3 - C.140 7 0 56.94 55.44 3 0 plan sprzedane
3 - C.141 7 0 48.06 48.29 2 0 plan sprzedane
3 - C.142 7 0 57.24 57.27 2 0 plan sprzedane
3 - C.143 7 1 69.29 69.12 3 8.39 plan sprzedane
3 - C.144 7 1 48.05 48.29 2 4.27 plan sprzedane
3 - C.145 7 1 45.56 45.56 2 0 plan sprzedane
3 - C.146 7 2 69.06 69.12 3 8.39 plan sprzedane
3 - C.147 7 2 48.24 48.29 2 4.27 plan sprzedane
3 - C.148 7 2 45.42 45.56 2 6.36 plan sprzedane
NUMER
MIESZKANIA
KLATKA PIĘTRO POWIERZCHNIA
WEWNĘTRZNA
POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA
LICZBA POKOI POWIERZCHNIA
BALKONU/TARASU
PLAN STATUS WIĘCEJ

WYSZUKIWARKA
MIESZKAŃ

WYBIERZ BUDYNEK
POWIERZCHNIA
PIĘTRO
LICZBA POKOI
WYSZUKAJ MIESZKANIE
DOJAZD
KONTAKT