PAŹDZIERNIK 2017 — raport z dnia 30 października
1. Kontynuowano wykonywanie izolacji na dachach budynków A, B i C oraz na patio między budynkami.
2. Rozpoczęto wykonywanie elewacji na budynkach A, B, C. Trwają prace tynkarskie na budynku C.
3. Instalacja wentylacji, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej — trwa montaż pionów i poziomów.
4. Rozpoczęto rozprowadzanie instalacji sanitarnych w mieszkaniach.
5. Kontynuowano montaż instalacji C.O. — montaż poziomów i pionów. Montaż węzła C.O..
WRZESIEŃ 2017 — raport z dnia 30 września
1. Wykonywanie izolacji na dachach budynkach B i C oraz na patio między budynkami.
2. Kontynuowano murowanie ścian na kondygnacjach nadziemnych.
3. Kontynuowano montaż okien w budynkach A, B i C.
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej — trwa montaż pionów i poziomów rur.
5. Kontynuowano montaż instalacji C.O..
6. Instalacje elektryczne — kontynuowano układanie tras kablowych zasilających budynki A, B, C oraz montaż instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych.
SIERPIEŃ 2017 — raport z dnia 30 sierpnia
1. Wykonywanie izolacji na balkonach oraz na patio między budynkami.
2. Kontynuowano murowanie ścian na kondygnacjach nadziemnych.
3. Kontynuowano montaż okien w budynkach A, B i C.
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej — trwa montaż pionów i poziomów rur.
5. Kontynuowano montaż instalacji C.O..
6. Instalacje elektryczne — kontynuowano układanie tras kablowych zasilających budynki A, B, C oraz montaż instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych.
LIPIEC 2017 — raport z dnia 30 lipca
1. Kontynuowano wykonywanie izolacji przeciwwodniej na balkonach.
2. Kontynuowano murowanie ścian na kondygnacjach nadziemnych.
3. Rozpoczęto montaż okien w budynku C.
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej – trwa montaż pionów i poziomów rur.
5. Kontynuowano montaż instalacji C.O. – montaż poziomów i pionów.
6. Instalacje elektryczne – kontynuowano układanie tras kablowych zasilających budynki ABC oraz montaż instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych.
CZERWIEC 2017 — raport z dnia 30 czerwca
1. Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwodnej na balkonach.
2. Wykonano murowanie ścian na kondygnacjach podziemnych: +1 do +5.
3. Wykonano kanalizację technologiczną podposadzkową; kanalizacji sanitarna zaawansowanie 95%, kanalizacji deszczowa zaawansowanie 70%.
4. Instalacja hydrantowe zaawansowanie 75%.
5. Rozpoczęto montaż instalacji C.O. — zaawansowanie 30%.
6. Instalacje elektryczne — rozpoczęto układanie tras kablowych zasilających budynki, kontynuowano układnie kabli elektrycznych w lokalach mieszkalnych.
MAJ 2017
1. Wykonano płyty stropowe nad +4 i +5 na budynkach A;
2. Zrealizowano elementy pionowe poziomu + 4, +5 i +6 w postaci słupów i ścian budynków A;
3. Wymurowano ściany na kondygnacjach podziemnych od +1 do +4;
4. Wykonano izolację przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku A na poziomie -1;
5. Kanalizacji sanitarna zaawansowanie 65%; kanalizacji deszczowa zaawansowanie 30% — na poziomie -2, -1;
6. Instalacja hydrantowe zaawansowanie 75%;
7. Montaż kanałów wentylacji na poziomie -2; wykonano około 90%;
KWIECIEŃ 2017
1. Wykonano płyty stropowe nad +3, +4 i +5 na budynkach A, B i C. 2. Zrealizowano elementy pionowe poziomu + 2 ,+ 3, + 4 i +5 w postaci słupów i ścian budynków A, B i C.
3. Murowano ściany na kondygnacjach podziemnych oraz na 0, +1 i +2.
4. Wykonano izolację termiczną stropów w garażu na -1.
5. Wykonano izolację przeciwwodną ścian fundamentowych budynku A na poziomie -1.
6. Zakończono montaż kanalizacji technologicznej — podposadzkowej.
7. Rozpoczęto montaż poziomów kanalizacyjnych na poziomie -2; wykonano około 60%.
MARZEC 2017
1. Wykonano płyty stropowe nad +2,+3 i +4 na budynkach A, B i C,
2. Wykonano elementy pionowe poziomu +1 ,+ 2 ,+ 3 i + 4 w postaci słupów i ścian budynków.
3. Rozpoczęto wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki na poziomie -2
4. Wykonanie stropów nad +3 na budynku A oraz +5 na budynkach B i C.
5. Wykonywanie elementów pionowych — poziom +2 ,+3, +4 i + 5.
6. Murowanie ścian na poziomie -2 i -1.
7. Instalacje elektryczne: kontynuowano układanie uziomów.
LUTY 2017
1. Wykonano hydroizolację ścian fundamentowych bud. A.
2. Wykonano płyty stropowe nad +1 i +2 na budynkach A, B i C.
3. Wykonano elementy pionowe poziomu 0 i +1 w postaci słupów i ścian budynków A.
4. Wykonano elementy pionowe poziomu +1 ,+ 2 i + 3 w postaci słupów i ścian budynków B i C.
5. Zasypano ściany fundamentowe bud. A, B i C.
6. WOD-KAN: rozpoczęto wykonywanie kanalizacji technologicznej — podposadzkowej.
7. Instalacje elektryczne: kontynuowano układanie uziomów.
STYCZEŃ 2017
W styczniu 2017 r. zrealizowano słupy i ściany na poziomie 0, +1, +2 w budynku B i C.
GRUDZIEŃ 2016
W grudniu rozpoczęto montaż instalacji elektrycznych, układanie uziomów.
LIPIEC 2016 - LISTOPAD 2016
W dniu 12 lipca 2016 r. rozpoczęto prace budowlane. Na przełomie lipca i września 2016 r. prowadzono roboty ziemne oraz zabezpieczenie wykopu.
W okresie od września do listopada wykonano część podziemną budynku.

POSTĘP PRAC

Śledź aktualności z postępu prac budowy inwestycji NOWE ODOLANY.

Sprawdzaj na bieżąco jak powstaje Twoje mieszkanie.

Oddanie inwestycji - WRZESIEŃ 2018
WYSZUKAJ MIESZKANIE
DOJAZD
KONTAKT